Musselfabriken

Projekt MUSSELFABRIKEN  – Musslor i ny mat

Vi har fått ekonomiskt stöd från LEADER Bohuskust och gränsbygd, www.leaderbohuskust.se, för att ta fram förutsättningar för att kunna marknadsföra, sälja in och sälja, nya hållbara produkter från havet.

Syftet är att ta fram nya hållbara och attraktiva livsmedelsprodukter till marknaden. Produkterna baseras på lokalt odlade musslor – havets superhjälte.

Vi skall skapa förutsättningar för att kunna paketera och sälja produkterna till dagligvaruhandel, grossister och restauranger. Och för att möjliggöra kännedom och efterfrågan hos konsumenter och övriga kunder.

Verksamheten som ska tillverka produkterna tar tillvara på befintlig kompetens och resurser men skapar nya ben och möjliggör en hållbar verksamhet året runt.

Projektet genomförs mellan maj 2020 och mars 2021.